Què és un castell?

Qui sem i on sem? Qui pot participar i com? Quins objectius?

Què és un castell?

Un castell és una construcció humana. Els castellers i grallers són les persones que formen una colla castellera.

Els castells són construccions humanes més o menys complexes, més o menys altes. Cada construcció és constituïda per una pinya, un tronc i un pom. Cada castell se defineix per la seua estructura i les seua alçada que en defineixen el nom, en general compost de dues xifres.

 

Noms d'unes quantes construccions.

els castells d'estructura simple

 • El pilar de 4 és una figura formada pels castellers, que consisteix en un sol casteller a cada pis i de 4 pisos.
 • La torre de 6 o el 2de6: és una figura formada per 2 persones per pis, i de 6 pisos.
 • El 3de6 és una figura formada per 3 persones a la base i 6 pisos d'alçada.
 • El 4de6 és una figura formada per 4 persones a la base i de 6 pisos d'alçada.

Els castells d'estructures complexes:

 • El 5de6 és una figura formada per 2 "3de6" que comparteixen una rengla o d'un 3de6 amb d'una torre de 6
 • El 7de6 és una figura formada per 2 "4de6" que comparteixen una rengla o d'un 4de6 amb un 3de6
 • El 9de6 és una figura formada per 3 "3de6" que comparteixen dos per dos una mateixa rengla.

Els castells amb agulla són també castells d'estructures combinades, solen ser un 3dex o 4dex amb un pilar al mig. Quan se  desmunta el castell, el pilar queda sol sus de la pinya.

Com se valora un castell?

Els castells són valorats en funció de les seues dificultats. La dificultat rau en la combinació de l'estructura i de l'alçada de cada construcció. Com més alt un castell, més complicat serà a realitzar, però l'estructura és també un criteri a tenir en compte.

Els castells poden ser:

 • descarregats: és a dir que s'han realitzat fins al final sense caure.
 • carregats: és a dir que han caigut una vegada l'enxaneta l'hagi coronat, (o fer l'aleta).
 • desmuntats: és a dir que han estat desmuntats abans de l'aleta, sense haver patit cap caiguda.
 • quedar en intent: és a dir que han caigut abans que l'enxaneta faci l'aleta.

Vocabulari:

Vos aconsellem mirar el Diccionari casteller