Reunió del 12 de novembre de 2010

Presents: Albert S, Rafael R, Lionel R, Caroline C, Joan M, Mado M, Jordi M, Marie L, Jean Louis T, Marta S, Joana S, Nicolas C, Joan C, Maite L, ML R, Gil R, L'avi, Mireia P, Elene P, Noelle U, Yvonne R, Florència S, Hervé P.

Benvinguda del President, atribució dels càrrecs a la mesa
Segueix l'Albert com a President, l'Hervé com a secretari, s'afegeix la ML a la comptabilitat, ajudarà la Marie.

Es decideix crear comissions per a cuidar els projectes i dossiers que s'han de muntar. Se considera que tota la gent present i amb ganes d'ajudar i participar pot portar projectes. Només s'han de definir i amb l'acord de la mesa: endavant!
La Caroline se cuidarà de les subvencions
Mado presenta un projecte per a enriquir la botiga de material divers: jocs, postals... serà ajuda pel Rafael, la Caroline, ML, Sophie i se demanarà a Xarlena.

El desembre o gener se reuniran els castellers i decidiran si s'adquereix un terra, se crearà una comissió seguretat, el Jordi responsable de la farmàcia alerta que regularment omple la caixa però que hi ha airenovencs que se pensen a casa seua i buiden sistemàticament la farmaciola.
S'avisa que:
la farmaciola no és una caixa on tothom es pugui servir, hi ha un responsable i en cas de problema cal demanar-li el necessari, però en cap moment servir-se sol.
Se farà una caixa especial per a diables que seguirà la mateixa regla.

A partir del gener deixarem de fer seguir la maleta de faixes. Cada casteller s'ha de responsabilitzar del seu material: faixa, camisa... com ho fan els grallers amb la gralla o les percussions amb els tambors.

Maité se proposa per a ajudar com a relacions públiques.
Se li atribueix la tasca d'anar a recollir mocions de suports als correfocs aprop dels ajuntaments.
És evident que per fer aquesta feina necessita ajuda i que cada un és invitat a participar a la recollida.

Identi'CAT: el gener haurem de tenir clar quin és el projecte per Identi'CAT 2011, per a la desena edició d'aquesta trobada.
avui hi ha dues propostes:

* una trobada amb participació de balls tradicionals de les nacions minoritzades (País Basc, Occitània, Bretanya...)
* una trobada del millor de les últimes edicions.

També hauríem de cercar suport aprop d'empreses, comerços...

Revista: el Josep està millor, pot treballar a la revista, però necessita articles i fotografies. Tots sem invitats a redactar un text, no cal patir per les faltes, tenim correctors.

Web: qui vulgui enriquir el contingut de la pàgina web ho pot fer enviant articles.
El 2011 intentarem proposar una nova web més moderna.

Caga tió: La Joana i el Nicolas s'ocupen de comprar els llibres per a la mainada de la colla.
Altres propostes són fetes, però esperem una mica abans de decidir.

Local: tornem a parlar de la possible adquisició d'un local.
Un projecte interessant, que donaria a Aire Nou una altra dimensió, però un projecte que necessita el suport de tots.
Un projecte que podríem presentar d'aquí final d'any.