Invitació castells a la UNESCO

 

Tenim el plaer de vos fer arribar aquesta invitació...

El Consell General inviten a celebrar la inscripció dels castells a la UNESCO

Hermeline Malherbe presidenta del Consell General
Marcel Mateu President de la Comissió Patrimoni i Catalanitat
Robert Garrabé President de la Comissió Cultura
i
L'Assemblea "departamental"

Tenen el goig d'invitar-vos a compartir un moment de convivialitat amb motiu de

La inscripció dels Castells en el Patrimoni de la UNESCO

Dimarts 7 de desembre de 2010 a les 7 de la tarda

Casa de la Catalanitat
Carrer del Bastió Sant Domènec, 11
Perpinyà

iNVITACIó cONSELL gENERAL