Assemblea General 2019

El tercer divendres del mes d'octubre unes desenes d'airenovencs se reuneixen per a celebrar l'AG de l'entitat.

Enguany aquest 18 d'octubre érem tornamai molts airenovencs per a celebrar aquest dia particular i que amés de fer balanços, projectes i eleccions aprofitem per a tastar el vi novell i castanyes.

A quarts de 8 del vespre en presència de molts airenovencs, del batlle i de 4 regidor(e)s el president obria l'acte recordant que era dia especial amb mobilitzacions fortes a Catalunya, mobilitzacions a les quals generalment participem: 11S, manifestacions al Consolat, al Castellet .. a favor de la democràcia i de la llibertat.

S'ha continuat amb uns vídeos abans de fer els diferents balanços, el balanç general d'activitat i el de comptes que han estat aprovats a la unanimitat, abans de deixar la paraula als responsables de cada activitat que han explicat l'any i els projectes pel 2020.

Fets els balanços el CA ha dimitit, s'ha tornat a presentar i ha estat de nou elegit.

La composició queda daixí:

  • President Bernat Casals
  • Secretària Joana Serra
  • Secretària adjunt Hervé Pi
  • Tresorera Marie Lopez
  • Vocals: Laia Casals, Simona Casals, Miquel Casanova, Manu Cateau, Guillem Dalmau, Vanessa Fauchier, Helena Pi, Laura Pi, Rafael Renyé, GiL Rius.