El ballet de la Muntanya

Els "Sacs del Riberal" 

continuen els assaigs a la Vilbau un dilluns cada 2

aquesta setmana setmana ofereixen una nova peça 

I que ningú dubti, de mica en mica tornarem a omplir la VILBAU.

Etiquetes: Sacs de Gemecs