Revista Aire Nou 2020

La Revista d'Aire Nou és disponible

El 2020 ha estat un any diferent, com a tot arreu del món Aire Nou ha patit restriccions, tanmateix l'associació ha tingut vida, descobriu-la a la revista

Sumari

 • Pàgina 3: Mot del president
 • Pàgines de 4 a 7: Creu de Sant Jordi
 • Pàgines 8 i 9: Vi dels 25 anys
 • Pàgines 10 i 11: Castells
 • Pàgines 12 i 13: Ball de bastons
 • Pàgina 14: Sorollosos
 • Pàgina 15: Sacs de Gemecs
 • Pàgina 16: Correfocs Pàgina 17: Gralles
 • Pàgines 18 i 19: Activitats de l’any
 • Pàgines 20 i 21: “Bon viatge pels guerrers” (Bernat Casals)
 • Pàgines 22 i 23: Cal·ligrama i en- creuats amb Frederic Trias
 • Pàgines de 24 i 25: Parlem de llibres, Pàgina 26: El SIOCCAT
 • Pàgines de 27 a 31: Haurien tin- gut 100 anys, solució encreuats
 • Pàgines de 32 a 35: 100 anys de presidents catalans represaliats.

Revista