Concurs de TRUC i ollada 2019

17 de febrer 10h concurs de TRUC a la vilbau
per equips de 3, participació: 2€/ pers. 12h : OLLADA per 15€/ pers.

Inscripcions :
Casa de la Vila de Bao
Llibreria Catalana
La Vilbau els dimarts i divendres
14h : CONTINUACIÓ del CONCURS DE TRUC
Bonics lots a guanyar !
Més informació : Bernat Cristofol 06 72 71 20 80 o Bernat Casals : 06 09 81 23 87