Rifla de Sant Esteve

El 26 de desembre te convida a participar a la tradicional rifla de Sant Esteve

El 2019 tindrà lloc a benefici de la Delegació del Consell per la República

 

La cita és a 20h30 a la sala de festes de la Vilbau - Bao

els lots són tradicionals amb cambajons, vi i taronges a cada partida

s'hi afegeix també lots donats per empreses i comerços